FÖRVANDLAT ARBETSLIV TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA

Nu gör ICCC kursmaterialet tillgängligt för alla som önskar hålla kursen – HELT UTAN KOSTNAD!

Kursmaterialet baseras på erfarenheter med Herren, inom arbets- och näringsliv, där människor från hela världen fått uppenbarelse genom Guds ord och funnit nycklar till att förstå och beskriva livet med Herren i vårt dagliga arbete.

NU KAN DU OCKSÅ FÅ DEL AV MATERIALET HÄR:

http://www.forvandlatarbetsliv.com

 

Skriv ett svar