Ansökan om medlemskap i ICCC

Stöd ICCC genom att bli medlem.

Medlem blir du genom att maila över följande info till denna epost-adress. (tryck på länken)

  1. Namn:
  2. Typ av medlemskap: (Privatperson*, studentmedlemskap eller företag**)
  3. Adress:
  4. Epost:
  5. Telefonnummer:

*Om privatperson: fyll även i bransch & Roll

**Om företag: fyll även i bolagsnamn, omsättning samt hemsida.

När din ansökan tagits emot kommer du bli kontaktad för ytterligare information.
Betalning sker via faktura.

Privatperson: Årsavgift: 1 000 SEK /år

Student (ej rösträtt på årsmöte) Årsavgift: 300 SEK /år

Företag litet (omsättning < 900 000) Årsavgift: 1 570 SEK / år

Företag medel (omsättning: 0,9-4,5 MSEK) Årsavgift: 4 210 SEK / år

Företag stort (omsättning > 4,5 MSEK) Årsavgift: 7 620 SEK / år

Som medlem i ICCC utgår vi ifrån att att du delar vår trosbekännelse, vision och värderingar. > Läs mer


TROSBEKÄNNELSE

Vi tror på:

En Gud, skapare av allt och på den gudomliga treenigheten mellan Fadern, Sonen och Den Helige Anden.

Jesus som vår herre. Hans jungfrufödsel. Hans segerrika död. Hans uppståndelse. Hans rättmätiga herravälde över allt skapat. Hans andra tillkommelse i kraft och härlighet.

Bibeln, i sin helhet, som Guds inspirerade ord och det ofelbara rättesnöret för tro och leverne.

En personlig frälsning av den förlorade och syndfulla människan. Behovet av återupprättelse genom Den Helige Ande till läkedom för hela människan.