EN MAN OCH HANS VISION – J. GUNNAR OLSON

Visionen för International Christian Chamber of Commerce (ICCC), och planerna för dess grundande, växte fram i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Målet är att göra Guds rike till första prioritet i näringslivet, och att undervisa och träna män och kvinnor att gensvara på Bibelns utmaning att vandra med Kristus på marknadsplatsen. ICCC:s grundare, J. Gunnar Olson, undervisar ofta om ”ett förlösande under Kristi herravälde”, utifrån insikter och visdom som han fått genom sin vandring med Herren i sitt eget liv som företagare, med Guds ord som grund.  

Gunnar vill visa, att det genom Jesu försoningsverk finns en sann frihet från slaveri, även i arbetslivet och i våra företag.

En profetisk start

I slutet av 1984 hölls en konferens i Örebro på temat ”Storebror eller Guds rike?” Konferensen anordnades tillsammans med Intercessors International, och blev den plattform där Gunnar för första gången delade sin vision och dröm om en internationell kristen handelskammare. ”Jag hade burit på visionen i flera år, men nu visade Herren mig att tiden var inne att frimodigt ta steget och klä visionen i ord.  

När tiden för konferensen närmade sig var jag så rädd för att begå ett misstag, och jag ropade till Herren om ett tecken. Herren svarade på mitt hjärtas rop och uppmuntrade mig genom en amerikansk affärsman som ringde från Paris och ville träffa mig på Arlanda flygplats. Han skulle bara flyga hit över lunchen, och sedan resa tillbaka samma dag. När jag mötte honom på flygplatsen, sa han: ”Nu är det dags att tala ut det som ligger på ditt hjärta. Och det här ska bli ditt tecken!” När jag frågade: ”Vad pratar du om?” svarade han: “Jag vet inte.” Medan han talade, stack han handen i sin portfölj och räckte över 2.000 rockslagsmärken. Idag är det ICCC:s symbol. Detta var den första i en rad profetiska bekräftelser som ledde fram till ICCC:s bildande.

KRISTUS I ARBETS- & NÄRINGSLIVET

Idag finns ICCC representerade på alla världens kontinenter, och vi har medlemmar i ett 70-tal länder. ”När jag ser tillbaka på ICCC:s historia, känns det som att jag har måst springa så fort jag kunnat framför ett stort tåg, för att inte bli överkörd”, säger Gunnar. ”Jag är djupt berörd och ödmjukt tacksam när jag tänker på allt arbete i kärlek som medlemmarna i vår internationella styrelse och medlemmar i enskilda länder har lagt ner.” ”ICCC:s medlemmar är personer med en kallelse till marknadsplatsen genom sina företag och bolag.”

”Idag är vi ett världsomspännande nätverk med kontakter som knyter samman kristna affärsmän och affärskvinnor nationellt och internationellt, men vår kallelse är som Josefs: Gud har gett oss en Josef-kallelse för vår tid och för den tid som kommer.”

Hur är det med etiken?

Gunnar talar om en trosvandring i lydnad till Guds ord utan att förlora professionaliteten och högheten ur sikte.

Erfarenheterna från att följa Herren Jesus på den här vandringen är lika dramatiska som de måste ha varit för judarna som var slavar i Egypten. Precis som israeliterna under Mose, upptäcker vi att det svåraste under vandringen från slaveri till frihet är att bli av med ”slavmentaliteten”. Men vi upptäcker också att friheten i Kristus är verklig, inte bara en religiös jargong. Ur ett bibliskt perspektiv finns inga verkliga etiska normer om de inte uppvisar Andens frukt som ett resultat av vår vandring i lydnad till Guds ord. ”Detta är nyckeln, om vi inte nöjer oss med våra egna goda gärningar, som inte har något värde inför Herren.”

GUD HAR GJORT STORA TING

”Ofta har våra företag ett lokalt fokus, men vår kallelse i Herren är definitivt internationell”, säger Gunnar. ”Därför behöver vi bli kända och erkända inte bara av Gud, utan också av varandra för att kunna fungera som lemmar i en kropp, kallade för Guds rikes syften.” Ett sätt att åstadkomma detta har varit att uppmuntra handelsdelegationer att besöka andra nationer och öppna upp nya marknader. Några underbara uttryck för denna aspekt av ICCC har blivit synliga under åren genom:

  • ”Shalom Israel”-konferensen i Jerusalem 1992. När handelsdelegationer från 29 länder besökte Israel och inledde handelsrelationer med israeliska partners för att stödja Israels ansträngningar att skapa arbeten för de judar som gjort “aliyah” och flyttat till Löfteslandet.

  • “To Russia with Love”-konferensen i Moskva 1994. En konferens med många företagsseminarier, en modevisning och en handelsmässa. Över 40 länder deltog.
  • “Gateway to Asia”-konferensen på Sri Lanka 1995 var ICCC:s första internationella ledarkonferens någonsin, och innebar starten för de “Du kan starta företag”-program som producerades för Kinas utbildnings-TV. Programmen sågs av över 100 miljoner kineser under 1996, och resulterade i 100.000 nya jobb (enligt kinesisk statistik).
  • “Where Eagles Soar Entering our Business Destiny”-konferens i Israel 2002, där 1.100 för-arrangerade affärsmöten genomfördes. Under konferensen skrev ICCC under ett avtal med Federation of Israeli Chamber of Commerce, om att representera Israels näringsliv gentemot den kristna världen.
  • “Approaching a New Era Serving the Nations” – Internationell företagskongress i Israel 2008, som möjliggjorde undertecknandet av Declaration on Trade and Economic Cooperation mellan Israel och var och en av följande nationer: Benin, Burundi, Liberia och Rwanda. Detta skedde i Theodor Herzls anda; 1902 sa han: ”När jag har sett judarnas, mitt folks, förlossning, vill jag även bidra till afrikanernas förlossning.”

Förutom dessa internationella arrangemang har också enskilda ICCC-länder anordnat många liknande konferenser, vilket har lett till mycket intressanta satsningar och investeringar av olika slag. Läs mer om Guds otroliga gärningar i Gunnars inspirerande bok Rikets affärer. ”Varje kapitel ger nya exempel på spännande, djärva erfarenheter av vad vi kan åstadkomma om vi tror.” Ur en recension på nätbokhandeln Amazon