Vision & värderingar i ICCC

I hjärtat av ICCC:s vision finns Guds längtan efter att utbreda sitt kärleksfulla rådande och sin omsorg, genom sin församling, på arbetsplatser och företag världen över.

Detta kräver ett folk som söker Hans rike och Hans rättfärdighet först, och som sedan får uppleva att deras mål, strategier och planer blir en yttre manifestation av en inre vandring i tro…

Pressen på människor i affärsvärlden och arbetslivet ökar för varje dag som går. Snabba, omvälvande förändringar, i kombination med girighet, fruktan och korruption, orsakar instabilitet, oro och kaos.

Professionalism och integritet är båda nödvändiga, men de räcker inte för att trygga vår överlevnad, än mindre framgång, i de allt starkare globala stormar som vi står inför, och detta är bara början… ICCC kallar på en växande skara troende över hela världen som kan resas upp i affärsvärlden och i arbetslivet – män och kvinnor, unga och äldre, som har dött bort ifrån sig själva och lever i en ny dimension av uppståndelseliv, människor som lever fruktbärande liv ledda av den helige Ande i arbetsliv och företag, som stöttar varandra och får se Guds rike och härlighet manifesteras på jorden.

righteousness
RÄTTFÄRDIGHET

 • Sträva efter att lära känna sanningen
  – vi blir rättfärdiga genom tro
 • Vandra i Ljuset
  – för gemenskap och enhet i fullt mått
 • Tala sanning i kärlek
  – behandla andra som du själv vill bli behandlad
 • Erkänn ditt absoluta beroende av Guds nåd och vishet
 • Var trogen i det lilla, så blir du satt över mycket

Holy Spirit led
LEDDA AV DEN HELIGE ANDEN

 • Lyssna och lyd – när vi lyssnar, talar Han – när vi lyder, handlar Han!
 • Vandra i tro i Hans frihet, arbeta utifrån en vila, driven av kärlek
 • Finn Guds JA och hans vägar för dagens planer och frågor
 • Manifestera det kommande Riket– skapa profetiska förebilder
  Låt Andens frukt växa fram i dig

excellence
EXCELLENS I FÖRVALTARSKAPET

 • Excellens i allt vi gör är ett kännetecken för Guds rike
 • Vårt yrkesarbete är en heltidstjänst för Herren
 • Ta ansvar utan att sträcka dig efter makt
  – Gör räkenskap inför Gud i allt du gör
 • Förstå företaget och dess frågor och problem utifrån Guds perspektiv
 • – Sök lösningar tillsammans med Honom
  – Samarbeta med Gud