Vad är ICCC? Se en presentationsvideo i spelaren nedan!

slideoutwardmanifestation3
GLOBALT NÄTVERK AV
KRISTNA I ARBETSLIVET
slideoutwardmanifestation3
FA framsida
FA framsida

GUD I ARBETE. GENOM DIG.

Oavsett om du driver ett eget företag, arbetar inom offentlig eller privat sektor eller i en ideell organisation, har Gud en plan och ett syfte med ditt arbetsliv! International Christian Chamber of Commerce är ett globalt nätverk för människor på arbetsplatsen. Vi vill inspirera, utrusta, betjäna och utmana varandra att ta Guds kallelse på allvar, lära oss vandra i tro och bygga vårt yrkesliv på klippan, Jesus Kristus. ICCC har nationella handelskamrar i 75 nationer, på alla jordens kontinenter.

VITTNESBÖRD OM DET KOMMANDE RIKET

Historien om ICCC handlar om enkla män och kvinnor som i sina liv tagit steg i tro och därigenom fått erfara Guds trofasthet. J. Gunnar Olson, talade för första gången ut visionen om ICCC för över 30 år sedan.

UTRUSTAR EN NY GENERATION

Vi tror på generationsöverskridande relationer, att vandra tillsammans och lära av varandra. Genom ”Young Professionals” vill ICCC fokusera på att de som är i 20-35-års åldern ska få personliga erfarenheter av Gud i sina arbetsliv.

FÖRVANDLAT ARBETSLIV

För att kunna manifestera Guds rike på din arbetsplats behöver du först erfara förvandling av ditt eget arbetsliv. ICCC erbjuder undervisning och verktyg för att hjälpa dig till nästa steg.

EN GLOBAL OCH LOKAL RÖRELSE

På ett internationellt plan har ICCC bidragit till att flera miljoner människor fått lära sig starta företag, policys för hela länder har påverkats. Grunden i organisationen är dock den lokala kammaren, där medlemmar samlas regelbundet, runt om hela världen.