FÖRVANDLAT ARBETSLIV

Upptäck Guds JA till …

  • ditt arbetsliv och din inflytandesfär
  • kreativitet och innovationer
  • att höra honom tala och hjälpa dig att fatta beslut
  • förvaltarskap, ledarskap och strategiskt tänkande
  • välstånd och framgång
  • att arbeta utifrån en plats av vila
  • och mycket mer…

ICCC:s kurs Förvandlat Arbetsliv ger dig en förståelse av att arbete är en grundläggande kallelse från Gud till alla människor.

Arbetet får sin fulla mening när vi inser Guds välbehag över att vi betjänar människor och skapelsen genom vårt arbetsliv. Djupast sett är arbetet ett uttryck för lovsång till Gud

Genom att förnya våra sinnen med Guds sanning, riktar FA om vårt sätt att tänka, från ett humanistiskt tänkande som gör att vi först och främst agerar utifrån vår egen styrka och vårt eget förstånd, till att i stället anamma Kristi tänkande så att vi arbetar i en beroendeställning till Gud. Det innebär att vi även i vårt arbete går in i den vila och frihet i Kristus som vi är skapade för.

Liv – inte bara information
Genom olika kurser och material hjälper FA dig att inte bara hålla med om Guds ord angående ditt arbetsliv, utan också att höra och förstå – så att det blir till tro och erfarenhet i ditt liv. Genom att lära känna Ordet blir du fri att bära Rikets frukt och bli en del av Guds pågående skapelseprocess för mänsklighetens goda. Detta är att manifestera Guds rike i vårt arbete.

Vittnesbörd från Förvandlat Arbetsliv

Förvandlat Arbetsliv (FA) har verkligen bekräftat min kallelse till marknadsplatsen. I många år har vi gjort vårt bästa för att leva i rättfärdighet och integritet med vårt företag, samtidigt som vi har velat ha en höghet över det vi gör. Det har varit kämpigt, och vi hade nästan ingen undervisning på det här området, förrän vi fick höra talas om FA. Genom FA har vi lärt oss att genom Herrens smörjelse och kraft, genom att utöva rättfärdighet, integritet och excellens, är allt möjligt utan kompromisser.

EF, Malaysia

Den här serien förmedlar stor biblisk visdom, och jag rekommenderar den till alla som vill lära sig mer om hur vår Skapare vill att vi ska göra affärer och utöva förvaltarskap. En riktig ögonöppnare! Så många grundläggande sanningar i en enda serie. Den kommer att förvandla ditt arbetsliv.

M D-S, Norge

Jag gladdes över synen att vårt arbete inte är skiljt från vår lovsång, när Gud får första platsen i våra företag. Insikten att Jesus vill vara involverad i vårt arbete är viktig för mig, för ofta tänker man att det räcker att jobba hårt och göra sitt bästa i företaget, men med Jesu närvaro kan vi göra så mycket mer, när vi känner hans närvaro och får erfara hans kraft. Det är en viktig, grundläggande förändring i vårt sätt att tänka.

B L, viewed online

Intresserad av att delta i eller arrangera Förvandlat Arbetsliv?