Medlemskap

ICCC drivs av visionen att få se ”Ett folk som, i företags- och arbetsliv över hela världen, förverkligar mål, strategier och planer och blir en yttre manifestation av en inre vandring i tro, som leder till att Guds rike och härlighet blir förlöst på arbetsplatsen.

Hundratusentals människor har redan påverkats av ICCC:s vision och tjänst.

En medlem i ICCC är en person som längtar efter att få vara en del av den här visionen, en medlem i ett globalt team.

Idag har vi medlemmar i över 70 länder, från alla möjliga branscher. Den privata, offentliga och ideella sektorn. Entreprenörer och intraprenörer. Män och kvinnor. Unga och äldre.

Fyll i formuläret nedan om du vill få mer information om medlemskapet.

Vi tror på:

 • En Gud, skapare över allt, och treenigheten i gudomen av Fadern, Sonen och den Helige Ande
 • Gudomen av vår Herre, Jesus Kristus. Hans jungfrufödsel. Hans ställföreträdande och försonande död. Hans uppståndelse. Hans rättmätiga auktoritet över hela världen. Hans förestående återkomst i makt och härlighet.
 • Bibeln, i sin helhet, såsom inspirerad av Gud och det ofelbara rättesnöret för tro och liv.
 • Den personliga frälsningen av en förlorad och syndfull människa och nödvändigheten av återupprättelse genom den Helige Ande, till helande för hela människan.

(från Lausanne överenskommelsen, 1974)

HUR ICCC KAN STÖTTA DIG NÄR DU
BLIR EN DEL AV OCH EN UNDERSTÖDJARE AV VISIONEN:

 • betjäna och stödja dig i din tro och kallelse att lära känna Herren, älska Honom och vandra med Honom
 • ge dig ett Gudsrikesperspektiv för vår tid och hjälp att hantera vår tids frågor…
 • uppmuntra dig att finna Guds JA för ditt liv & ditt arbete
 • koppla samman dig med ett internationellt nätverk av företagare och arbetstagare
 • utmana dig att ta nya steg och uppnå en ny nivå av frihet i ditt arbetsliv när du lär dig att låta Guds liv flöda genom dig
 • hjälpa dig att bli en bättre ledare, medarbetare och yrkesmänniska
 • hjälpa dig att utveckla solida relationer som en försäkring inför framtiden…
VAD VI TROR ATT HERREN KOMMER ATT
GÖRA MED DIG GENOM ICCC:S NÄTVERK:
 • fördjupa din kallelse och din förståelse av det profetiska
 • förmedla sin vision, sin framtid och sitt hopp för ditt arbetsliv
 • rena ditt hjärta, din karaktär och dina motiv som företagare
 • ge dig en ny och starkare uppenbarelse och tro i relation till det uppdrag som Herren har för dig
 • hjälpa dig att vandra i frihet, vila i arbetet och vara effektiv i den helige Ande
 • lära dig hur man vandrar i tro i näringslivet