ICCC vill se…

ICCC grundades för 30 år sedan utifrån en dröm om att få se ett folk över hela världen komma tillsammans, ett folk som känner Gud och vars liv som företagare och i arbetslivet blir en ständigt växande yttre manifestation av en inre vandring i tro, med Guds kärlek som drivkraft. Sedan starten 1985 har ICCC spritts över världen, och har nu lokala handelskamrar på alla kontinenter.

ICCC kallar på den växande skara troende över hela världen att låta sig resas upp i företagsvärlden och arbetslivet – män och kvinnor, unga och äldre, som har dött bort ifrån sig själva och lever i en ny dimension av uppståndelseliv, som lever fruktbärande liv, ledda av den helige Ande i arbetslivet och affärsvärlden, som stöttar varandra och får se Guds rike och härlighet manifesteras på jorden.

Som vår grundare J. Gunnar Olson säger: ”Allt i Guds rike måste initieras av Gud själv. Därför är vår kallelse att leva och arbeta genom Anden, i tro på Gud. Detta kräver ett förnyat sinne, att man förstår Guds syften och har förmågan att höra vad Gud säger.”

VÅRT SYFTE ÄR ATT UPPMUNTRA OCH UTRUSTA TROENDE…

…till att förlösas in i en ny dimension av tro, hopp, kärlek och frihet i sina företag och i arbetslivet, och att bättre förstå den tid vi lever i. För enskilda personer, företag, nationer och Kristi kropp i stort är vi överlåtna till att…

LOKALA OCH INTERNATIONELLA SAMLINGAR

Idag finns ICCC representerat i över 70 länder världen över. Vi anordnar regelbundna samlingar, såväl nationellt som internationellt, där vi proklamerar visionen, lär ut Guds rikes sanningar, berättar om hur Gud har verkat i vårt arbete, och ber för varandra och våra nationer i en atmosfär fylld av lovsång och tillbedjan.

Vi hungrar efter Guds manifesterade närvaro, och inbjuder Honom att beröra våra hjärtan och förvandla oss till redskap som Han kan använda för att förvandla världen. Höjdpunkten i vår kalender är vår internationella konferens som hålls vartannat år i strategiska nyckelstäder runtom i världen. Varför inte komma med på någon av våra samlingar, och upptäcka Guds hjärta för dig och din nation?

UTBILDNINGS-SEMINARIER

Tusentals människor över hela världen har deltagit i våra utbildningsseminarier – Förvandlat Arbetsliv (FA). Många har bokstavligen fått sina liv förvandlade, genom att Gud har berört deras liv och nytt ljus har kommit in i deras hjärtan. Människor blir fria att gå in i en ny dimension i sin vandring med Gud på marknadsplatsen.

FA möjliggör för deltagarna att gå från en känsla av att vara kallade, till en verklig, konkret manifestation av Guds rike. Förutom FA arrangerar ICCC även andra ledarskapskurser och företagsseminarier, och våra ledare inbjuds ofta att tala i lokala församlingar eller på arbetsplatser.

UPPMUNTRAN & STÖD

ICCC handlar om att proklamera, demonstrera och överföra liv, inte bara huvudkunskap. Precis som på våra konferenser och seminarier strävar vi efter att betjäna och stödja våra medlemmar genom uppmuntran, bön, gemenskap och faderskärlek. Vi har också kliniker för ”sjuka” företag, där vi vill lyssna in den helige Ande och finna nycklar till genombrott och välsignelse.

Ibland anordnar vi även särskilda konferenser och sommarläger för nästa generation av unga i arbetslivet. Vi har ett växande bibliotek med böcker, undervisningsmaterial och andra resurser som kan uppmuntra och bygga upp dig.