Välkommen att bli medlem i en internationell rörelse som arbetar för att se ett folk av kristna i arbetslivet som får se en manifestation av Guds rike!

När din ansökan tagits emot kommer du bli kontaktad för ytterligare information. Betalning görs via faktura. 

Som medlem i ICCC utgår vi ifrån att att du delar vår trosbekännelse, vision och värderingar. > Läs mer


TROSBEKÄNNELSE

Vi tror på:

En Gud, skapare av allt och på den gudomliga treenigheten mellan Fadern, Sonen och Den Helige Anden.

Jesus som vår herre. Hans jungfrufödsel. Hans segerrika död. Hans uppståndelse. Hans rättmätiga herravälde över allt skapat. Hans andra tillkommelse i kraft och härlighet.

Bibeln, i sin helhet, som Guds inspirerade ord och det ofelbara rättesnöret för tro och leverne.

En personlig frälsning av den förlorade och syndfulla människan. Behovet av återupprättelse genom Den Helige Ande till läkedom för hela människan.

Fyll i medlemsansökan