Samarbeta med ICCC

Vad kan ICCC göra för din församling/ditt nätverk?

ICCC finns här för att betjäna Kristi kropp på alla sätt vi kan. Vi finns här för att komplettera och stödja den lokala församlingens arbete, inte för att på något sätt konkurrera. Med representanter i över 70 länder världen över, har vi erfarna och begåvade talare som kan komma till din grupp och tala om att vandra med Gud på marknadsplatsen. Vår förhoppning är att alla som engagerar sig i ICCC ska bli starkare och mer fruktbärande lemmar i Kristi kropp. Tala om för oss hur vi kan betjäna dig!

Intresserad av samarbete med ICCC?